सुन्तलाजात फलफूलको हरियो गन्हाउने पतेरो कीरा

सुन्तलाजात फलफूलको हरियो गन्हाउने पतेरो कीरा

सु न्तलाजात फलफूलबाली अर्थात अमिलो वर्गको फलफूलबालीमा (सन्तला, ज ु नार, ु कागती, निबवा, म ु न्तला, भोगटे र ज्यामिर ु आदि) लागेर क्षती प¥याई आर्थिक हानी गराउने ु विभिन्न हानिकारक कीराहरु मघ्ये हरियो गन्हाउने पतेरो कीरा पनि पम्रख एक हो । ु अझै पनि धेरै सन्तलाजात फलफूल उत्पादक ु किसानहरुलाई फल परिपक्वको नहँदै किन र के ु कारणले फल झर्दछन् भन्ने जानकारी समेत नभएको पाईएको छ । जेष्ठ १५ देखि असार १५ को आसपासमा बोटबाट केही फलहरु झर्न पु ाकृतिक नियम हो, आत्तिन ्र ु पर्दैन । तर जेष्ठको दोश्रो साता अगाडि फलहरु झर्नु अस्वभाविक हो । या त माटोमा ज्यादै नै सख्खापन ु छ या त सूक्ष्म खाद्य तत्वहरुको कमि छ या बोट कपोषणबाट ग ु सित छ भन्ने ब ्र झ्नु पर्दछ । तर आषाढको ु दोश्रो हप्ता पछि फल झर्नको प ु म्रख कारक नै पतेरो ु कीराको आक्रमण नै हो । यस कीराका वयस्कहरुले विशेष गरि आषाढ महिनाको दोश्रो हप्ता देखि असोज महिनाको दोश्रो हप्तासम्म (सन्तलाजात फलफूलको फलको तिब ु विकास ह ्र ने ु समयमा) फलको सतह र फलको भेट्नो नेर बसेर रस चस्दछन् , फलस्वरुप कीराले रस च ु सेका फलहरु केही ु दिन भित्रै भईंमा झर्दछन् । ु कसरी नाक्सानी गद े छ त पर्त रा े कीराल े ?े पोथी पतेरोका माउहरुले फलफूलका पातहरुमा एकै स्थानमा धेरै फलहरु ठाऊँ ठाऊँमा पारेपछि फ ु लहरुबाट ु स–साना बच्चाहरु निस्कन्छन् । तिनीहरु पाय हल्का ्र पंहेला र सेता रंगका हन्छन् । उड्न सक्दैनन् , हिड्छन् ु मात्र । त्यस पछि तिनीहरु सेतो रंगमा फेरिन्छन् । अनि क्रमश पंहेलो रंगमा बदलिन्छन् । त्यस पछि यिनीहरु बयस्क हन थाल्दछन् र ु हरियो रंगमा (पात र फलको रंग जस्तो छ त्यस्तै रंगमा) बदलिन्छन् र उढ्न थाल्दछन् । यिनीहरुले फलको सतहमा हिड्दै फल र फलको भेट्नोको फेदमा रस चसेर ु खान्छन् । यिनीहरुले चसेका फलहरु नछिप्पिंदै (परिपक्व नह ु ँदै) शतप ु तिशत ्र फल नै नै भईंमा झर्दछन् । ु कसरी गन नियन्त्रण र्? े यस कीराको अण्डा अवस्था, पहिलो, दोश्रो र तेश्रो बच्चा अवस्थामा रहेकै समयमा क्लोरोपाईरीफस ं साईपरमाईथिन रसायन यक्त क ु नै पनि किटनासक ु विषादी २ एम.एल. पति लिटर पानीको दरले मिसाएर ्र जेष्ठ महिनाको दोश्रो साता देखि आस्वीन महिनाको दोश्रो साता संम १५र१५ दिनको अन्तरमा परै बोट ु भिज्ने गरि नियमित रुपमा आ–आफ्ना सबै बगैँचाहरुमा एकै पटक स्पे गर्दा ्र (ऋयखभच कउचबथ ) गरेमा यस कीराको पभावकारी नियन्त्रण भएको अन ्र सन्धानको ु नतिजाबाट थाहा भएको छ । अतःआफ्नो बगौंचाको नियमित अनगमन र निरीक्षण ु गरेर यस कीराको समयमै नियन्त्रण गरि नोक्सानी बाट बच्न होला । ु अन्तमा, सन्तलाजात फलफूलवाली संबन्घमा थप केही ु जानकारी आवस्यक परेमा वा कनै समस्या भएमा वा ु परामर्स सेवा र पाविधिक सेवा आवस्यक परेमा हरि ्र पसाद स ्र वेदी , मोवाईल नं ९८५५०५१९५४ सम्पर्क ु गर्न होला ।