Deprecated: Redux::setField is deprecated since version Redux 4.3! Use Redux::set_field( $opt_name, $section_id, $field ) instead. in /home/krishak/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

Deprecated: Redux::setField is deprecated since version Redux 4.3! Use Redux::set_field( $opt_name, $section_id, $field ) instead. in /home/krishak/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

Deprecated: Redux::setField is deprecated since version Redux 4.3! Use Redux::set_field( $opt_name, $section_id, $field ) instead. in /home/krishak/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

Deprecated: Redux::setField is deprecated since version Redux 4.3! Use Redux::set_field( $opt_name, $section_id, $field ) instead. in /home/krishak/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

Deprecated: Redux::setField is deprecated since version Redux 4.3! Use Redux::set_field( $opt_name, $section_id, $field ) instead. in /home/krishak/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

Deprecated: Redux::setField is deprecated since version Redux 4.3! Use Redux::set_field( $opt_name, $section_id, $field ) instead. in /home/krishak/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

Deprecated: Redux::setField is deprecated since version Redux 4.3! Use Redux::set_field( $opt_name, $section_id, $field ) instead. in /home/krishak/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

Deprecated: Redux::setField is deprecated since version Redux 4.3! Use Redux::set_field( $opt_name, $section_id, $field ) instead. in /home/krishak/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859
प्रशोधन उद्योग – कृषक र प्रविधि
बेमौसमी भेडेंखुर्सानी खेती गर्ने उन्नत प्रविधि

बेमौसमी भेडेंखुर्सानी खेती गर्ने उन्नत प्रविधि

  भेडेंखुर्सानीको उत्पत्ती मध्य अमेरीका विशेषतः ब्राजीलबाट भएको मानिएको छ । सत्रौं शताब्दीमा पोर्चूगीजहरु मार्फत भारतीय उपमहाद्धीपमा पूगेको भेडेंखूर्सानी राणाकालमा काठमाण्डौ उपत्यकामा पसेको अनूमान गरिएको छ । कुनै पनि तरकारी बालीका बीउ बेर्ना सामान्य समय…

Read More