Shreenager Agro Farm Pvt Ltd

  • Phone: 977-1-4412216, 4412406
  • Email: info@safnepal.com
  • Website: www.safnepal.com

Radhika Tamakhu

  • Phone: 9841300670
  • Email: onlinemarketbhaktapur@gmail.com

Lila Karki (Rokka)

  • Phone: 9849682155

Keshar Bahadur Bista

  • Phone: 9841950486

Jhak Kumari Budhathoki

  • Phone: 9844319543
  • Email: lilakarki@gmail.com

Jimini Krishi Tatha Pasupalan Research Center

  • Email: jiminifarm@gmail.com