माछा र माछा पालन सम्बन्धित

माछा र माछा पालन  सम्बन्धित

| Advertisement |

Promotional banner

 

१. मत्स्य विकास निर्देशनालयको संक्षिप्त परिचय
मत्स्य विकास निर्देशनालयको कार्यालय काठमाडौं महानगर पालिकाको बालाजुस्थित केन्द्रीय मत्स्य भवनमा रहेको छ । सोही भवन भित्र रहेका राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय मत्स्य विकास कार्यक्रम र केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशाला तथा राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरुमा ९ मत्स्य विकास केन्द्रहरु, १ मत्स्य विकास तथा तालिम केन्द्र यस अन्तर्गत रहेका छन् । मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, मत्स्य उत्पादन व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउनु, जलीय जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्धन एवम् सदुपयोग गर्नु नै यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका निकायको प्रमुख उद्देश्य हुन् भने राज्यभर सन्चालित मत्स्य विकास कार्यक्रमहरुको अनुगमन, मुल्याड्ढन एवं प्रवर्धन तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय सम्द्ध सरकारी एवं गैरसरकारी संघ÷संस्थासंग समन्वय गर्ने यस निर्देशनालयको मुख्य कार्य रहेकोछ ।
२. आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ को अनुदान कार्यक्रमको विवरण
२.१ तराईका जिल्लाहरुमा अभियानमुखी मत्स्य उत्पादन र मध्यपहाडमा ३० जिल्लाहरुमा मत्स्य विकास क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम गरी जम्मा ५० जिल्लामा अनुदान मुलक कार्यक्रम सन्चालनः
पोखरी निर्माण ५०० हे., पेलेटिङ मेशिन वितरण ३० गोटा, एरिएटर मेशिन वितरण ३० गोटा, तालिम तथा समुह गठन एवं व्यवस्थापन
२.२ मध्यपहाडि क्षेत्रका २ जिल्लामा नमुना निजि स्रोत केन्द स्थापनाका लागि अनुदान प्रवाह
२.३ युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत २०० जना युवाहरुलाई मत्स्य पालन ब्यबसाय सञ्चालनार्थ अनुदान प्रवाह
२.४ गरीबी न्युनिकरणका लागि घोलमा मत्स्यपालन व्यवस्थापन एवं नर्सरी पोखरी निर्माण अनुदान ४ समुहलाई र २०० जना लक्षित समुदाय(माझी, मलाहा, जलारी, निम्न आय भएका)लाई सानापोखरीमा मत्स्यपालन अनुदान प्रवाह गरिनेछ ।
३. अनुदान प्राप्तीका लागि कृषकले गर्नु पर्ने तयारी एवं प्रकृया
ड्ड तराईका जिल्लाहरुमा अभियानमुखी मत्स्य उत्पादन र मध्यपहाडमा ३० जिल्लाहरुमा मत्स्य विकास क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बढीमा ३० दिनको म्याद राखि सूचना आब्हान गर्नेछ । सो अबधि भित्र सम्बन्धित जिल्लाका नागरिकले समुहमा आबद्ध भई मत्स्य पालनका लागि पोखरी निार्मण गर्न स्किम सहित सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दरखास्त पेश गर्नु पर्नेछ । तत्पश्चात जिल्ला कृषि विकास कार्यालमा कार्यविधि अनुरुप गठित कमिटिले छनोट गर्दछ र छनोट भएका नागरिकलाई जानकारी दिई सम्झौता गरिन्छ । सम्झौता पश्चात काम सम्पन्न भए पश्चात मात्र नम्र्स अनुसार नापजांच गरी अनुदान प्रवाह गरिन्छ । यसैगरी सोही कमिटीको निर्णयबाट पेलेटिङ मेशिन र एरिएटर मेशिन वितरण कार्य पनि गरिन्छ ।
ड्ड मध्यपहाडि क्षेत्रका २ जिल्लामा नमुना निजि स्रोत केन्द स्थापनाका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय मत्स्य विकास कार्यक्रमबाट जिल्ला एवं कृषक छनोट गरी गुिठत कमिटिको निर्णयबाट तालिम, मेशिनरी औजार एवं अनुदान प्रवाह गरिन्छ ।
ड्ड सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट सूचना आब्हान गरे पश्चात सो अबधि भित्र राज्यमा बेरोजगार रहेका इच्छुक युवाले आफुले सन्चालनगर्ने स्कीमको आनुसूची ३ बमोजिम कार्य योजना तयार गरी अनुसूची २ बमोजिम मत्स्य विकासको लागि आबश्यक मुल्यश्रृंखलाको कुनैपनि क्षेत्रमा सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।
ड्ड गरीबी न्युनिकरणका लागि घोलमा मत्स्यपालन ब्यबस्थापन एवं नर्सरी पोखरी निर्माण अनुदानको लागि मत्स्य पकेट क्षेत्रभित्र पर्नेगरी, समूहगत रुपमा, घोलमा गर्नुपर्ने कार्यको श्रम सरकारी अनुदान रकम बराबर वा सो भन्दा बढी कृषक समुहहरुबाट परिचालन गर्नेगरी मत्स्य विकास केन्द्र नेपालगन्ज वा धनगढीले आप्mनो प्रभाव जिल्लाहरुमा पर्नेगरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको समन्वयमा समुहको मांग अनुसार स्वीकृत कार्यक्रमको दायरामा बसी छनोट गरी नम्स अनुरुप अनुदान प्रवाह गरिनेछ ।
ड्ड स्वीकृत कार्यक्रमको दायरामा रही सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट माछामारी जीविकोपार्जन गर्ने सम्बद्ध ब्यक्ति, निम्न आय भएका बर्ग, महिलालाई आयआर्जनका लागि मत्स्य पालन गर्न इच्छुक ब्यक्तीलाई प्राथमिकताको आधारमा अनुदान प्रवाह गरिनेछ ।