घाँसको विकल्पमा साईलेज

घाँसको विकल्पमा साईलेज

हाम्रो देश नेपालमा प्राय बर्षातको समयमा धैरे मात्रामा हरियो घाँस पाईन्छ र त्यो सायमा हरियो घाँसको कमि हदैन । तर हिउद तथा सुख्खा समयमा हरियो घाँसको कमि वा अभाव हुन्छ । घाँसको कमि वा अभाव…

Read More