प्रयोग गरौं जैविक विषादी

प्रयोग गरौं जैविक विषादी

आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी जाँचको कारणबाट सिर्जित हालैको परिस्थितीले कृषि उत्पादनमा विषादीको प्रयोगबारे फेरी व्यापक चर्चा पाएको छ । भारतबाट आयात भएको तरकारीमा विषादीको बढि प्रयोग भएको चर्चा भईरहदा हामीले पनि कसरी उत्पादन…

Read More